• Scherpe prijzen
  • Snelle levering
  • Voor Nederland en België

Disclaimer

Indien u bij bezoek aan deze website constateert dat deze fouten of onvolledigheden bevat wordt u verzocht dit kenbaar te maken aan KantoorKompas Veenendaal, waarvoor wij u reeds nu bij voorbaat bedanken.

KantoorKompas Veenendaal is voortdurend bezig met een zorgvuldige samenstelling van deze site. Maar het blijft altijd mogelijk dat er onjuistheden en/of onvolledigheden in de geboden informatie staan. Het blijft tenslotte mensenwerk. Daarom maken wij ten aanzien van alle geboden informatie een voorbehoud voor fouten. Ook sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit voor schade in welke zin dan ook, die mogelijkerwijze voort zou kunnen vloeien uit fouten en/of onjuistheden op deze site. Dat geldt ook voor schade die (deels) veroorzaakt wordt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen.

Door de gebruiker van deze site kan op geen enkele wijze een recht worden ontleend aan de informatie en/of de diensten die op deze site worden aangeboden.